Introduktion
Fane 1: Matrikelkort
Fane 2: Sogne- og Herredskort
Fane 3: Økonomiske kort
Fane 4: Topografiske kort - landsdækkende
Fane 5: Topografiske kort - regionale/andre
Fane 6: Søkort
Fane 7: Protokoller
Anvendelse
FAQ

 

Introduktion

Geodatastyrelsen (tidligere Kort & Matrikelstyrelsen) har gennem de seneste 8 år skannet de fleste af arkivets gamle kort. Det gælder både de gamle matrikelkort og andre økonomiske kort, forskellige topografiske kort samt forskellige antikke søkort.

Geodatastyrelsen har tidligere udgivet vores gamle matrikelkort og sognekort under titlen "Matrikelkort på Nettet". Den udgivelse erstattes nu af denne "Historiske kort på Nettet" (HKPN), som derfor suppleres med andre typer af arkivets gamle kortserier.

Med HKPN kan du nemt finde et kort, se et eller flere kort samtidig, printe dem ud eller hente en kopi hjem til dig selv.

HKPN er inddelt i en gruppering, som afspejles i et antal faneblade. Hvert enkelt faneblad indeholder en gruppe af kort, som overordnet har en fælles sammenhæng.

For at se mere om hvordan HKPN virker og skal benyttes, kan du læse mere i afsnittet om anvendelse. Kik under FAQ for at se nogle svar på ofte stillede spørgsmål.

Fane nr. 1omhandler forskellige matrikelkort er fra perioden 1806 - 1996, bl.a. Original 1 kortet, som er det første danske matrikelkort. Endvidere findes en mindre serie over Slesvigs matrikel fra perioden 1838-1864.
Fane nr. 2omhandler forskellige økonomiske kort inddelt i købstadskort og Rytterdistriktskort. Købstadskortene er underinddelt i Grundtakstkort,Traps kort og Berggreens kort.
Fane nr. 3indeholder forskellige sogne og herrredskort
Fane nr. 4indeholder forskellige topografiske landsdækkende serier, som blev lavet af Geodatastyrelsen forgængere: Videnskabernes Selskab, Generalstaben, Geodætisk Institut og Kort- og Matrikelstyrelsen
Fane nr. 5indeholder andre topografiske kort, som ikke er landsdækkende eller som måske kun består af nogle enkelte blade.
Fane nr. 6indeholder frigivede antikke søkort, både fra danske farvande og oversøiske.
Fane nr. 7indeholder protokoller for sogne.

God fornøjelse.