Søkortene er gamle, og sejloplysningerne er ikke længere korrekte. Geodatastyrelsen har ophavsret på en del af kortene. Derfor gælder der særlige betingelser for søkort:

  1. Det er ikke tilladt at kopiere og/eller videregive kortene til tredjemand
  2. Det er ikke tilladt at anvende søkortene kommercielt.
  3. Sejlads efter søkortene er ikke tilladt, da søkortene er gamle. De egner sig derfor ikke til sejlads. Hvis der alligevel sejles efter disse, sker sejlads på eget ansvar.

Ved at klikke i denne boks accepterer jeg ovenstående vilkår Jeg accepterer ikke

Hvis man ønsker at erhverve sig en fil eller tilladelse til at reproducere kortet, skal man henvende sig til Geodatastyrelsen: gst@gst.dk

/**/