Logo
"Historiske kort på nettet" udfases gradvist i den kommende tid. Alle kort og protokoller vil være at finde i Styrelsens for Dataforsyning og Infrastrukturs nye løsning
topografiske kort - regionale og landsdækkende faneblade er disablet 15-09, søkort 29-09, protokoller 13-10, økonomiske kort 03-11, sogne- og herredskort 24-11-2023
Søg via
Ejerlav >
Kort / stednavn >
Ejerlav
Resultat af søgning
Original 1 kort
Vis Ejerlav Gyldig fra Gyldig til Plan Målestok Bemærkning
Original 2 Ø-kort
Vis Ejerlav Gyldig fra Gyldig til Plan Målestok Bemærkning
Original 2 Rammekort
Vis Kortbladsnavn Gyldig fra Gyldig til Målestok Bemærkning
Slesvigs matrikel til 1864
Vis Ejerlav Gyldig fra Gyldig til Målestok Bemærkning
Ajourførte kort
Vis Ejerlav Gyldig fra Gyldig til Plan Målestok Bemærkning

Søkortene er gamle, og sejloplysningerne er ikke længere korrekte. Geodatastyrelsen har ophavsret på en del af kortene. Derfor gælder der særlige betingelser for søkort:

  1. Det er ikke tilladt at kopiere og/eller videregive kortene til tredjemand
  2. Det er ikke tilladt at anvende søkortene kommercielt.
  3. Sejlads efter søkortene er ikke tilladt, da søkortene er gamle. De egner sig derfor ikke til sejlads. Hvis der alligevel sejles efter disse, sker sejlads på eget ansvar.

Ved at klikke i denne boks accepterer jeg ovenstående vilkår Jeg accepterer ikke

Hvis man ønsker at erhverve sig en fil eller tilladelse til at reproducere kortet, skal man henvende sig til Geodatastyrelsen: gst@gst.dk