20.12.2023

Der er nu lukket for adgang til hkpn.gst.dk. Tak for nu :) Vi henviser til den nye løsning som er historiskekort.dk

Rigtig god jul og et godt nytår.

venlig hilsen
Geodatastyrelsen